Stiftelsens ändamål

Stiftelsen syfte är att motverka inaktivitet och de konsekvenser som medföljer. Inaktivitet kan uppkomma av flera anledningar som exempelvis fysiska skador eller psykisk ohälsa och kan leda till problem så som övervikt och annan ohälsa. Stiftelsen skall därför främja insatser som på något sätt hjälper personer minska sin inaktivitet och ge stöd åt personer som vill minska sin inaktivitet. Stiftelsen främjar främst Göteborg med omnejd där stiftelsens huvudsakliga ändamål är: 
  • Stödja forskning som kan leda till ökad kunskap om inaktivitetens effekter eller annan ohälsa med koppling till inaktivitet. 
  • Dela ut stipendium till personer som vill minska sin inaktivitet eller på annat sätt motverka den ohälsa som uppstått av inaktivitet. 
  • Främja personer, företag och föreningar som verkar inom området eller som driver ett socialt projekt som hjälper inaktiva personer. 
  • Stödja utbildning som ämnar att öka medvetenheten kring inaktivitet och de problem det leder till. 
  • Främja insatser från personer, företag eller föreningar som på något sätt ämnar att motverka inaktivitet eller de problem det leder till. 
  • Samarbeta med aktörer som främjar friskvård och hälsa. 
  • Samarbeta med andra stiftelser. 
Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden. 

Stiftelsen skall därför främja insatser som på något sätt hjälper personer minska sin inaktivitet och ge stöd åt personer som vill minska sin inaktivitet.

©2022 Stiftelsen Love it, Live it, Give it